חפש בדוחות ובפרסומים
חיפוש מורכב
ניווט נושאי
סוגי דוחות
שנים
צמצם תפריט
פניה למבקר המדינה טופס תלונה לנציב תלונות הציבור
דוח שנתי: מבקר המדינה דוח שנתי 64א
15 אוקטובר 2013
דוח מיוחד: דוח ביקורת - לשכת הקשר "נתיב"
01 ספטמבר 2013
מימון מפלגות: דוח על תוצאות ביקורת החשבונות של מועמדים בבחירות מקדימות לתפקיד יו"ר במפלגות המפד"ל והתקווה ולתפקיד חבר הכנסת ה-19
21 אוגוסט 2013
מימון בחירות ברשויות המקומיות: דין וחשבון על תוצאות ביקורת חשבונות המועמדים שהשתתפו בבחירות לראשי מועצות אזוריות בדצמבר 2012
21 אוגוסט 2013
דוח שנתי: מבקר המדינה דוח שנתי 63ב
17 יולי 2013
נציבות תלונות הציבור: דוח שנתי 39 לשנת 2012
22 מאי 2013
דוח שנתי: דוח שנתי 63ג לשנת 2012 ולחשבונות שנת הכספים 2011
הדוח המלא
תקציר הדוח
08 מאי 2013
ביקורת על השלטון המקומי: דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים 2011-2012
25 דצמבר 2012
דוח שנתי: דוח ביקורת שנתי 63א
17 אוקטובר 2012
דוחות שפורסמו בשנת 2013
כל הדוחות שפורסמו
רשימת הגופים העומדים לביקורת המדינה

החלטות מבקר המדינה לגבי נושאים עקרוניים בקשר להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות
28 אוגוסט 2013

הודעה למי שבכוונתו להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו ב-22.10.2013
23 יוני 2013

מכרזים
במועד הנוכחי אין מועדים לפרסום

החלטות על פטור ממכרז
27 פברואר 2012

אתר משרד מבקר המדינה הושק ב-9.9.1999. נכון לשנת 2013 מכיל האתר כ-400 דוחות של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור שפורסמו משנת 1989.

נציבות תלונות הציבור
דף מידע בעברית דף מידע באנגלית דף מידע בערבית דף מידע באמהרית דף מידע ברוסית
מימון מפלגות ומימון בחירותמימון מפלגות ומימון בחירות מימון מפלגות ומימון בחירות דיווח מקוון על תרומות בבחירות מקדימות בחירות ברשויות מקומיות-ניהול חשבונות רשימות תורמים חוקים והנחיות הודעות מבקר המדינה

עודכן ביום: 15.10.2013
  ©  הבהרה בדבר פרטיות כל הזכויות שמורות מדינת ישראל 2013 Privacy Notice © Copyright 2013 All Rights Reserved The State Of Israel